5 ครูอัปปรี 2 ลูกศิษย์เลว

5 ครูอัปปรี 2 ลูกศิษย์เลว เปิดไทม์ไลน์ความชั่ว ยิ่งกว่า”เดรัจฉาน”

5 ครูอัปปรี 2 ลูกศิษย์เลว ร่วมกัน ข่มขืน-รุมโทรม เด็กนักเรียนหญิง วัย 14 ปี

เปิดไทม์ไลน์ความชั่ว 5 ครูอัปปรี 2 ลูกศิษย์เลว ข่มขืนรุมโทรม เด็กนักเรียนหญิง วัย 14 พบ

“ครูวิพจน์” สอนคณิตฯ ตัวต้นตอเหตุ ข่มขืนตั้งแต่ปีที่แล้ว สุดชั่วทำทุกรูปแบบทั้งเรียกไป

บ้านพักครู และ เรียกเพื่อนครูอีก 2 รุมโทรมเด็ก ชวนเพื่อนครูห้องข้างๆ สวิงกิ้งเด็กในเวลา

ราชการ เผื่อแผ่ยันลูกศิษย์ กระทั่งยายรู้ความจริง ไม่ทนเข้าแจ้งความ

5 ครูอัปปรี 2 ลูกศิษย์เลว

จากกรณีที่ผู้ปกครองของ เด็กนักเรียนหญิง วัย 14 ปี นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนดงมอน

วิทยาคม ต.ดงมอน อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร ถูกครู อัปปรี จำนวน 5 คน และศิษย์เก่าสุดชั่วอีก 2

คน ข่มขืนกระทำชำเราและรุมโทรมมานานกว่า 1 ปี ต่อมาตำรวจได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง

7 คน และศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารได้ให้ครู อัปปรี ทั้ง 5 คนออกจากราชการไว้ก่อน และ

สั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า พ.ต.อ.นำชัย ศรีเวียง ผกก.สภ.ผึ่งแดด จ.มุกดาหาร ได้รายงาน

เหตุที่ต้องรายงานด่วน ผ่านวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุถึงพฤติการณ์ของ

คดี โดยมีผู้ต้องหาทั้งหมด 7 คน คือ 1. นายวิพจน์ แสนสุข อายุ 35 ปี ชาว อ.หนองสูง

จ.มุกดาหาร 2. นายยุทธนา ภู่ถนนนอก อายุ 36 ปี ชาว อ.เซกา จ.บึงกาฬ 3. นายอานุภาพ

บรรจง อายุ 33 ปี ชาว อ.ปลาปาก จ.นครพนม 4. นายสิทธินันท์ ณ หนองคาย อายุ 25 ปี ชาว

อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 5. นายเอกลักษณ์ เกื้อหนองขุ่น อายุ 35 ปี ชาว อ.หนองพอก

จ.ร้อยเอ็ด 6. นายชนะศักดิ์ สาธุชาติ อายุ 21 ปี ชาว ต.ดงมอน อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร และ 7.

นายพีรพงษ์ พรมมา อายุ 21 ปี ชาว ต.ดงมอน อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร จากรายงานสรุป

เหตุการณ์ได้ดังนี้

ประมาณเดือนมีนาคม 2562 เวลาประมาณ 09.00 น. นายวิพจน์ ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์

หลอกเด็กหญิงไปข่มขืนกระทำชำเราที่ห้องพักครู หลังจากนั้นมานายวิพจน์ก็ได้กระทำชำเรา

เด็กหญิงเรื่อยมาเฉลี่ยเดือนละ 1-2 ครั้ง

5 ครูอัปปรี 2 ลูกศิษย์เลว

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลาประมาณ 12.00 น. นายวิพจน์ได้นัดให้เด็กหญิงไปพบที่

บ้านพักครูของนายวิพจน์ และได้กระทำชำเราอีก 1 ครั้ง จากนั้นนายวิพจน์ได้ให้นาย

เอกลักษณ์ ครูสอนวิชาสังคมศึกษา และนายสิทธินันท์ ซี่งเป็นครูผู้ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา

กระทำชำเราจนสำเร็จความใคร่คนละ 1 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 13.00 น. นายวิพจน์ และนายอานุภาพ ซึ่งเป็นครู

ผู้ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้นัด เด็กนักเรียนหญิง และ น.ส. … อีกรายหนึ่งมาพบที่บ้านพัก

ครูของนายวิพจน์ จากนั้นนายวิพจน์ได้กระทำชำเราเด็กหญิง นายอานุภาพได้กระทำชำเรา

น.ส. … ในห้องเดียวกัน ระหว่างนั้นนายวิพจน์ และนายอานุภาพได้สลับคู่กัน นายอานุภาพ

กระทำชำเรา เด็กนักเรียนหญิง . และนายวิพจน์กระทำชำเรา น.ส. … ระหว่างนั้นได้มีนาย

ยุทธนาซึ่งเป็นครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์เข้ามาในห้อง นายอานุภาพจึงได้ลุกขึ้นและลงด้าน

ล่าง จากนั้นนายยุทธนาก็ได้กระทำชำเราเด็กหญิง และสลับไปกระทำชำเรา น.ส. … และนาย

วิพจน์ได้กลับมากระทำชำเรา เด็กนักเรียนหญิง .ต่อจนสำเร็จความใคร่

หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ นายวิพจน์ได้นัดให้ เด็กนักเรียนหญิง ไปหาที่บ้านและได้

กระทำชำเราอีก

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 16.00 น. นายวิพจน์ได้นัดให้ เด็กนักเรียน

หญิง ไปพบที่บ้านพักครูของนายวิพจน์ และได้กระทำชำเรา เด็กนักเรียนหญิง .จนสำเร็จ

ความใคร่ 1 ครั้ง จากนั้นนายวิพจน์ได้บอกนายชนะศักดิ์ซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่มากับนายวิพจน์ ได้

ข่มขืนกระทำชำเรา เด็กนักเรียนหญิง แต่ไม่สำเร็จความใคร่ จากนั้นนายวิพจน์ได้ให้ เด็ก

นักเรียนหญิง ไปหานายยุทธนาที่ห้องพักของนายยุทธนาซึ่งอยู่ใกล้กัน เมื่อไปถึงห้องพัก

นายยุทธนาได้ข่มขืนกระทำชำเรา เด็กนักเรียนหญิง จนสำเร็จความใคร่อีก 1 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 17.30 น. นายวิพจน์ได้นัดให้ เด็กนักเรียนหญิง

ไปพบที่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ เมื่อไปถึงนายวิพจน์กระทำชำเรา เด็กนักเรียนหญิง แต่ไม่

สำเร็จความใคร่ จากนั้นนายวิพจน์ได้บอกให้นายพีรพงษ์ซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่มากับนายวิพจน์

กระทำชำเราอีก ซึ่ง เด็กนักเรียนหญิง พยายามขัดขืนแต่สู้แรงไม่ได้ จึงได้ถูกนายพีรพงษ์

กระทำชำเรา แต่ไม่สำเร็จความใคร่

ล่าสุด เมื่อวันพุธที่ 4 มี.ค. 2563 เวลาประมาณ 14.30 น. นายวิพจน์ได้นัด ด.ญ. และ น.ส. …

ไปพบที่บ้านพักครูของนายวิพจน์ เมื่อไปถึงนายวิพจน์ก็ได้กระทำชำเรา เด็กนักเรียนหญิง

ส่วน น.ส. … ถูกนายยุทธนากระทำชำเรา จากนั้นนายวิพจน์ได้ขอสลับคู่กับนายยุทธนา ซึ่ง

นายยุทธนาก็ได้กระทำชำเรา เด็กนักเรียนหญิง ส่วนนายวิพจน์กระทำชำเรา น.ส. … ต่อมา

นายวิพจน์ขอสลับคู่คืน จนกระทั่งนายวิพจน์และนายยุทธนาสำเร็จความใคร่

ต่อมายายของ ด.ญ.ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นจึงได้มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน โดย

ได้ตั้งข้อหาต่อผู้ต้องหาทั้ง 7 ราย ได้แก่ กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี โดยเด็กนั้นจะ

ยินยอมหรือไม่ก็ตาม อันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิง และเป็นการกระทำแก่ศิษย์ซึ่งอยู่

ในความดูแล, พรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองเพื่อการอนาจาร

โดยได้ส่งตัว ด.ญ. ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมุกดาหารเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2563 และสอบ

ปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพที่สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2563 ที่ผ่าน

มา

5 ครูอัปปรี 2 ลูกศิษย์เลว
เผยโฉมหน้า 5 ครูอัปปรี และ 2 ลูกศิษย์เลว

ใส่ความเห็น